Kodukord

Meie deviis on: Austa lapsevanemat, treenerit ja last!

Üldist: Laps peab treeningule tulema õigeaegselt ning sobiva varustusega. Klubi ei vastuta vigastuste eest, mis on tekkinud vale riietumise tagajärjel.

Oleme kokku leppinud, et klubi sümboolikaga riiete kandmine on lubatud ka vabal ajal nii treeneritel, lapsevanematel kui lastel, kuid neid kandes ei ole lubatud käituda sobimatult, sh tarbida alkoholi või olla alkoholijoobes.

Treenerilt ootame initsiatiivi näitamist suhtlemisel lapse ja lapsevanemaga. Treener peab olema aus ning näitama noortele ette ja nõudma ka neilt viisakust. Treener peab tutvustama lastele ja lastevanematele treeningkohas ja klubis kehtivaid reegleid. Treeneri ülesandeks on uute laste sujuva sisseelamise tagamine klubisse. Treenerite instrueerimise neis küsimustes tagab hokikooli peatreener.

Lapsevanematelt ootame soovi olla kaasatud klubi otsuste tegemisel ning klubi ürituste korraldamisel. Seetõttu tuleb klubiga liitumislepingu alusel iga vanuseklassi lapsevanemate hulgast valida igal aastal esindaja, keda kaasame klubi arengut puudutavatesse tegevustesse ning kes saab seda infot jagada teiste lapsevanematega. Samuti tagab lapsevanem vajadusel laste saatmise Tallinnast väljaspool toimuvatel võistlustel, klubi ürituste korraldusmeeskonna liikmete olemasolu jms. Lapsevanematele on välja töötatud ka käitumisreeglid (klikitav ja viib lapsevanema lehele), kuidas toimida muuhulgas treeningutel ja võistlustel.

Küsi lisainfot info@hcpanter.ee.